foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10 foto_11
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Fundusz sołecki - Organy pomocnicze - Gminny Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

Fundusz sołecki

 

- soltys.jpg

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) (Aby pobrać Ustawę należy kliknąć TU)

Żeby sołectwo otrzymało pieniądze, Rada Gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. Pieniądze te są wyodrębniane z  budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia wójt, burmistrz lub prezydent do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w  ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

 • służyć poprawie życia mieszkańców
 • należeć do zadań własnych gminy
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Należy zaznaczyć, że o tym na co mają iść środki z Funduszu sołeckiego decydują wyłącznie mieszkańcy, a nie Wójt, czy Rada Gminy, którzy biorą udział w zebraniach wiejskich w swoich sołectwach na takich samych zasadach jak inni mieszkańcy.


 

- wydatki_fundusz_solecki_2015_grafika_25-03-2016.jpg


 Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2015 rok

Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko zamieszcza informację o podziale kwot w funduszu na poszczególne sołectwa.

 - tabela_fundusz_solecki_2015_08-07-2014.jpg

Tabela Fundusz Sołecki na 2015 rok - Pobierz

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:

 • zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
 • naprawić chodniki,
 • zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),
 • posadzić drzewa, krzewy,
 • wyremontować wiatę przystankową,

to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.
To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Poniżej przedstawiamy informację o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo w 2015 roku, wraz z przykładowymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku.

Wzory dokumentów do pobrania:

Protokół z  Zebrania Wiejskiego - Pobierz

Uchwała Zebrania Wiejskiego - Pobierz

Wniosek Fundusz Sołecki - Pobierz


 Więcej informacji na temat Funduszu sołeckiego można znaleźć na:

- fs.jpg


W kadencji 2006-2010 nie było woli wyodrębnienia Funduszu sołeckiego. Zarówno w 2009 jak i 2010 roku Rada nie wyraziła zgody na jego utworzenie.

Podejście do kwestii wyodrębnienia Funduszu sołeckiego zmieniło się po wyborach w listopadzie 2010 roku. Z inicjatywy radnych z Klubu Wspólnoty Samorządowej Uchwałą Nr V/18/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Rada Gminy Jedlnia - Letnisko utworzyła Fundusz sołecki na rok 2012. Kwota wyodrębniona wynosiła 287.121,57 zł do podziału między sołectwa.

W związku ze społeczną aprobatą dotyczącą korzystania przez sołectwa z tego Funduszu, także Uchwałą Nr XIX/98/2012 z dnia 29 marca 2012 roku Rada Gminy Jedlnia - Letnisko wyodrębniła Fundusz sołecki w budżecie na rok 2013.

 


Plan wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego,
sporządzony na podstawie projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok

Aleksandrów

 • Remont dachu w "Klubie Rolnika" w Aleksandrowie – 11.295,00 zł.

Antoniówka

 • Wykonanie dojazdu do drogi wewnętrznej na drogę wojewódzką Radom-Kozienice – 5.000,00 zł.
 • Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji – 8.900,00 zł.
 • Montaż słupa ogłoszeniowego oraz kosza na odpady przy przystanku – 2.724,00 zł.

Cudnów

 • Oświetlenie drogi gminnej (przy Cmentarzu Parafialnym) – 12.980,00 zł.

Dawidów

 • Oczyszczenie  i pogłębienie rowu – 4.743,00 zł.
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 3.000,00 zł.

Groszowice

 • Położenie chodnika o długości ok. 500m od wsi Groszowice do wsi Myśliszewice (szkoła) – 22.772,00 zł.

Gzowice

 • Odtworzenie rowów na drogach gminnych w Gzowicach – 8.000,00 zł.
 • Wycinka i wyrównanie poboczy na terenie Gzowic – 2.000,00 zł.
 • Zakup szlaki na drogi gminne na terenie Gzowic -  3.299,00 zł.

Gzowice-Folwark

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4.500,00 zł.
 • Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu obok kapliczki – 1.000,00 zł.
 • Zakup i montaż drogowskazów z numerami posesji, 5 szt. – 922,00 zł.

Gzowice-Kolonia

 • Montaż tablic kierunkowych do posesji, 5 szt. – 1.000,00 zł.
 • Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem – 6.128,00 zł.

Jedlnia-Letnisko

 • Zakup i zamontowanie ławek nad zalewem z napisem „Wykonano z Funduszu Sołeckiego” – 12.000,00 zł.
 • Wykonanie oświetlenia – 10.772,00 zł.

Lasowice

 • Wykonanie chodnika i zakup materiałów – 12.365,00 zł.

Maryno

 • Wykonanie rowu odwodniającego drogę gminną w Marynie – 8.881,00 zł.

Myśliszewice

 • Oczyszczenie i pogłębienie rowów przy drodze gminnej – 14.961,00 zł.

Natolin

 • Zakup kosy spalinowej STIHL, paliwa, oleju, żyłki – 3.604,00 zł.
 • Zakup filtra do przepompowni ścieków oraz wykonanie zadaszenia nad filtrem – 1.860,00 zł.
 • Utwardzenie i ułożenie płyt chodnikowych na trzech przystankach autobusowych – 3.486,00 zł.

Piotrowice

 • Przygotowanie terenu po kompleks rekreacyjno-sportowy (zakup urządzeń rekreacyjnych),
  zainstalowanie luster drogowych – 9.929,00 zł.

Rajec Poduchowny

 • Zakup rur odwadniających – 11.598,00 zł.
 • Wykonanie chodnika - 11.174,00 zł.

Rajec Szlachecki

 • Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze nr 400/2 – 1.800,00 zł.
 • Zakup i montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu drogi nr 400/2 z drogą tranzytową – 872,00 zł.
 • Zlokalizowanie zaworów wodociągowych umieszczonych w drodze nr 400/2, nr 403/3, nr 405 i montaż tabliczek – 20.100,00 zł.

Sadków

 • Wytyczenie i utwardzenie drogi – 17.905,00 zł.
 • Montaż słupów oznakowania drogowego – 655,00 zł.

Sadków Górki

 • Makietowa tablica ogłoszeniowa stojąca z daszkiem – 1.500,00 zł.
 • Spowalniacze 3 szt. – 3.000,00 zł.
 • Kruszywo na utwardzenie części ulicy Chromowej – 6.841,00 zł.

Siczki

 • Mapa sołectwa Siczki – 1.000,00 zł.
 • Dwa kosze na odpady – 1.500,00 zł.
 • Tablica ogłoszeń – 8.863,00 zł.

Słupica

 • Wyremontowanie remizy OSP na świetlicę wiejską – 8.000,00 zł.
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej – 7.326,00 zł.

Wrzosów

 • Oświetlenie ulicy Chopina – 10.453,00 zł.
Kwota łączna: 288 708,00 zł. 
Piotr Dąbrowski - Referat Organizacji i Nadzoru UG Jedlnia-Letnisko
 • Gminny Klub Sportowy
 • INICJATYWA OBYWATEL
 • Karta Dużej Rodziny
 • Straż Ochrony Zwierząt
 • Monitor Polski
 • EFS
 • Biblioteka
 • PROW
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 384-84-70 do 75, fax: 48 370 38 26, email: sekretariat@jedlnia.pl, http://www.jedlnia.pl
NIP: 796-19-16-548, Regon: 000537480
kod TERYT: 1425062
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x