foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10 foto_11
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Dane teleadresowe - Urząd Gminy - Gminny Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

Dane teleadresowe

 

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
tel. 48 384-84-70 do 75
fax 48 370 38 26

e-mail: sekretariat@jedlnia.pl
adres skrytki EPUAP: /1425062/skrytka

Nr rachunku bankowego:
48 9141 0005 0117 0107 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Pionkach oddz. Jedlnia-Letnisko

 - urzad_gminy_2.jpg 

Godziny urzędowania

-poniedziałki -

 godz. 8.00 – 16.00

  -wtorki, środy, czwartki, piątki -

 godz. 7.30 – 15.30

Telefony wewnętrzne:

Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji - (REKSO)

Sekretariat Wójta Gminy (tel. 120, fax 48 370 38 26)  
e-mail: sekretariat@jedlnia.pl

Biuro Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy (tel. 112)
- dr Bożena Grad
e-mail: biuro@jedlnia.pl
e-mail: bozena.grad@jedlnia.pl

Sekretarz Gminy - Emilia Romanowska  (tel. 111)
e-mail:
sekretarz@jedlnia.pl

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji 
- Emilia Romanowska  (tel. 111)
  e-mail:
emilia.romanowska@jedlnia.pl
Tel. 110, 202
- udzielanie pomocy w ramach de-minimis,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- koordynacja funkcjonowania placówek oświatowych.


Ewidencja Działalności Gospodarczej, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej (tel. 207)
- wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ewidencja działalności gospodarczej (CIDG),
- sprawy obronne, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p-poż. i BHP.

-
Redakcja Gminnego Portalu Internetowego i BIP
  e-mail: piotr.dabrowski@jedlnia.pl

Urząd Stanu Cywilnego - (USC)
 • Zastępca Kierownika USC - Jolanta Kupidura (tel. 100)
  e-mail: usc@jedlnia.pl
  - rejestracja: urodzeń, małżeństw, zgonów,
  - dowody osobiste.

  - Sprawy Obywatelskie i Ewidencji Ludności (tel. 102)

  - prowadzenie ewidencji ludności,
  - rejestr wyborców.

Referat Finansowy - (RF)

 • Skarbnik - Kierownik Referatu Finansowego
  - Agnieszka Zaręba (tel. 210)
  e-mail: skarbnik@jedlnia.pl
  Zastępca Skarbnika Gminy - Beata Maciąg (tel. 203)
 • Referat Finansowy (tel. 203)
 • Referat Finansowy - Podatki i Opłaty (tel. 201, 205 )

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - (RGKROŚ)

 • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  - Aneta Mosionek (tel. 104)
  e-mail: aneta.mosionek@jedlnia.pl
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 103, 104, 105, 106, 107, 109)
  Tel.  103
  - wycinka drzew,

  - decyzje środowiskowe,
  - opieka nad bezdomnymi zwierzętami (interwencje),
  - ochrona środowiska (interwencje),
  - gospodarka wodna na gruntach,
  - akty własności ziemi,

  - dzierżawa gruntów,
  - bieżące utrzymanie dróg,
  - fundusz sołecki.
  Tel. 105
  - wpisy do rej. działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

  - zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych,
  - odpady komunalne i niebezpieczne,
  - rachunki za odbiór odpadów komunalnych,- stany wodomierzy,
  - rachunki za wodę i ścieki,
  - informacje o podłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  - awarie i przerwy w dostawie wody,
  - umowy, dostarczanie wody i odbiór ścieków.
  Tel. 106
  - oświetlenie uliczne,
  - bieżące utrzymanie dróg,
  - decyzje o zajęciu pasa drogowego,
  - decyzje o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń,
  - fundusz sołecki,
  - dodatki mieszkaniowe,
  Tel. 109, 105
  - rachunki za wodę i ścieki

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych - (RIGPŚU)

 • Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych
  -
 • Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych (tel.: 209, 211, 212)
  Tel. 212
  - zamówienia publiczne,

  - inwestycje i nadzór.
  Tel. 209
  - inwestycje i nadzór.
  Tel. 211
  - decyzje o warunkach zabudowy,

  - zaświadczenia o funkcji terenu,
  - nadawanie numeru porządkowego nieruchomości,
  - zagospodarowanie przestrzenne,
  - wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego,
  - decyzje celu publicznego
  - podział nieruchomości.
 • Architekt (tel. 211)
  Poniedziałek:  10.00 - 13.00

  Środa           :  10.00 - 13.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku

 • Informacje ogólne GOPS
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (48) 381 88 85, (48) 381 88 86)
  e-mail: gops@jedlnia.pl, gops1@jedlnia.pl
 • Psycholog (pt 9.00 - 11.00) 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 • 500-106-118 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 • 500-106-064 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Stacja uzdatniania wody w Aleksandrowie

 • tel. 48 384-84-78

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni-Letnisku

 • tel. 48 384 89 08

 

Piotr Dąbrowski - Referat Organizacji i Nadzoru UG Jedlnia-Letnisko
 • Gminny Klub Sportowy
 • INICJATYWA OBYWATEL
 • Karta Dużej Rodziny
 • Straż Ochrony Zwierząt
 • Monitor Polski
 • EFS
 • Biblioteka
 • PROW
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 384-84-70 do 75, fax: 48 370 38 26, email: sekretariat@jedlnia.pl, http://www.jedlnia.pl
NIP: 796-19-16-548, Regon: 000537480
kod TERYT: 1425062
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x